Saturday, July 6

Untuk manusia.Hari ini baca pasal palindrome dalam Al Quran.

Pernah fikir,
"Apa perlunya benda ini untuk orang beriman?"
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab kepada manusia dengan kebenaran. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri; dan sesiapa yang sesat, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri; dan engkau bukanlah menjadi wakil yang menguasai mereka.

| Az Zumar : 41 |Al Quran untuk manusia,semuanya.

Dan AlQuran ada sisi berlainan untuk menyentuh lain lain manusia di hatinya.No comments: