Thursday, March 7

Kamu baca ini.

Heh kamu. Sini sini.

Baca ini. INI.


Perlu lebih berhati hati dengan seni.

Dalam Islam, sejarah masa lampau yang melibatkan para anbiya' adalah benda ghaib yang hanya boleh dirujuk pada Al Quran dan As Sunnah.

Dalam kaedah umum sejarah, kita ada sumber primer dan sekunder.
Sebarang sumber sekunder yang melalui proses 'demythologization' layak untuk dijadikan bahan rujukan.

Moga lebih berhati hati menisbah sesuatu dengan para nabi.


No comments: