Thursday, March 21

Ganjil yang tidak terlalu ganjil.


Gharib itu hanya bernilai harta,
jika ia ada pada diri kita ketika kita terjun ke tengah tengah lautan manusia.

Menjadi ganjil itu bukanlah apa apa,
jika kita hanya memilih milih kelompok mana kita bersama.
No comments: